Prešporský bál 2019

Foto: Tibor Géci, Martin Kopec

Bratislavská čučoriedka: Desana Dudášová