Ochrana osobných údajov

Oboznámenie dotknutých osôb s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) v prípade, že si zakúpite vstupenky na našej stránke www.presporskybal.sk (ďalej len „webová stránka“) alebo osobne v našom určenom predajnom mieste, ďalej v prípade, že budete fotografovaní na Prešporskom bále našimi akreditovanými fotografmi.

1. Spoločnosť

Webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou ONe AIR s.r.o., so sídlom Farská 25, 949 01 Nitra, IČO: 44205759, IČ DPH: SK2022637892, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37172/N, pričom sme v súlade so zák. č. (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovávaním osobných údajov a voľným prístupom k osobným údajom v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, (ďalej len „nariadenie GDPR“) (moje uvedenie ďalej ako „správca“).

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Naša spoločnosť ako správca o Vás zhromažďuje nasledujúce informácie:

a) Informácie, ktoré nám poskytnete pri zakúpení vstupenky na Bál: Jedná sa o: meno a priezvisko, adresu odoslania, kontaktné údaje vo forme e-mailu a telefónneho čísla a informácie týkajúce sa predmetu zmluvy, počet a druh vstupeniek, celková hodnota nákupu, spôsob platby. V prípade firemného klienta aj identifikační číslo, daňové identifikační číslo, fakturační adresa. V rámci tohto online nákupu máte možnosť vyjadriť súhlas s odoslaním obchodných oznámení na uvedenú e-mailovú adresu.

b) Informácie, ktoré nám poskytnete priamo na Bále: V rámci Bálu náš fotograf ďalej spracúva momentky, ktoré zachytávajú celkovú atmosféru a úroveň akcie a na tento účel je vytvorená publikácia Polnočný magazín s fotogalériou, video, ktoré môžu byť následne zverejnené na webovej stránke www.presporskybal.sk, na Facebook profile a Instagramovom profile. Fotografie i video slúžia len na dokumentáciu celej akcie a nie na komerčné účely.

d) Osobné údaje, ktoré ste poskytli iným osobám: Ak zadávate údaje iným menom, tj. kupujete napríklad vstupenky na účet tejto osoby, zaručujete nám, že ste s týmto osobám povolili vložiť svoje osobné údaje do nášho systému a že táto informácia je presná a správna. Ak Vám vznikne akékoľvek poškodenie alebo ujma v dôsledku nedodržania povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy z Vašej strany, sme oprávnení požadovať jej náhradu.

3. Prečo vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje môžu byť použité na nasledujúce účely:

a) Uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe vstupenky na Bál: Vaše osobné údaje využívajú predovšetkým na účely realizácie kúpnej zmluvy na nákup a predaj vstupeniek na Bál, čo je pre nás spoločnosť ako poskytovateľ takýchto služieb najdôležitejšie.

b) Komunikácia s Vami: V prípade, že nás kontaktujete e-mailom, Vaše osobné údaje sú spracované na spracovanie odpovede na Vašu otázku a ďalej na nevyhnutne nevyhnutnú dobu. Ďalej vás v niektorých prípadoch môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo SMS správy v organizačných záležitostiach týkajúcich sa vašich kupovaných vstupeniek na Bál; môžeme Vám tiež posielať iné administratívne správy, ktoré obsahujú upozornenia týkajúce sa bezpečnosti a priebehu akcie Prešporský bál.

d) Zaistenie bezpečnosti a dôveryhodnosti služieb: Aby sme vytvorili dôveryhodné prostredie pre vás a našich obchodných partnerov, vyhradíme si právo používať osobné údaje na odhaľovanie a prevenciu podvodov alebo iných nezákonných alebo nevyžiadaných činností.

e) Zlepšovanie našich služieb: Osobné údaje používame aj na analytické účely, aby sme mohli vylepšiť svoje služby a skúsenosti našich zákazníkov. Hlavným cieľom je optimalizácia našej online platformy a jej prispôsobenie vašim potrebám, aby jej využitie pre vás bolo jednoduché a pohodlné.

Pri spracovaní údajov, ako je uvedené vyššie, vychádzame z týchto právnych základov:

a) Plnenie zmluvy: Využívanie vašich informácií je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máte s nami uzavretou (ďalej len „obchodné podmienky“). Pokiaľ si kupujete vstupenku na Bál, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje na účely uzatvorenia zmluvy a prípadného dodania vstupenky na adresu, ktorú ste uviedli.

b) Oprávnené záujmy: Vaše údaje sa môžu použiť na oprávnené záujmy, ako je zabezpečenie najlepšieho obsahu webových stránok a bulletinov, ďalej aj na administratívne účely, na odhaľovanie podvodov a právne účely.

c) Súhlas: V prípade použitia osobných údajov na účely priameho marketingu požiadame o súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

4. Zdieľajte svoje údaje alebo ich odovzdávate?

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a odbornou prípravou v oblasti bezpečnosti osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií spracovávame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zabezpečenie určitých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívanie služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na spracovanie špecializujú a konajú v súlade s nariadením GDPR, preto môžeme v určitých prípadoch zdieľať informácie s tretími stranami, najmä s subjektmi vykonávajúcimi doručovanie zákaziek, s dodávateľmi softvérových riešení. Poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Facebook – FB pixel, Google – Google Analytics. 

Naša spoločnosť predloží Vaše osobné a / alebo fakturačné údaje tretím stranám, externým poskytovateľom služieb a vyšetrovacím orgánom iba vtedy, ak to ukladá zákon alebo ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy a na vyššie uvedené účely. Vaše záležitosti využívajúce právnu ochranu budú riešené v súlade so zákonnými ustanoveniami. Externí poskytovatelia služieb sú zaviazaní k dôvernému a bezpečnému používaniu vašich údajov a môžu ich používať iba do tej miery, do akej miery sú potrebné na splnenie ich úlohy. Upozorňujeme, že naša spoločnosť môže zo zákona povinne poskytovať údaje (napríklad orgánom činným v trestnom konaní). Údaje sú predávané, ak je nevyhnutné alebo ak sa uloží zákon.

5. Využívate záznamy tretích strán a súbory typu Cookie?

Za účelom zhromažďovania informácií od vás môžeme použiť nástroje pre sledovanie ako napr. súbory cookie a webové signály prehliadača. Informácie o používateľoch zhromažďujeme počas používania týchto webových stránok z ich strany. Týmto spôsobom sa môžu zhromažďovať informácie a tretie strany. Váš internetový prehliadač automaticky predá tieto stránky niektorým z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu alebo vyhľadávača, ktorý ste práve opustil / a (adresa URL odkazujúceho), vašu IP adresu, verziu prehliadača a operačného systému, ktorý váš počítač momentálne používa, základné nastavenie jazyka alebo informácie o doplnkoch vášho prehliadača. V rámci webovej stránky používame:

a) Google Analytics, analytická služba spoločnosti Google Incorporated („Google“), stránka spoločnosti Innogames zhromažďuje a ukladá údaje, z ktorých je možné vytvoriť užívateľské profily s použitím pseudonymov. Tieto užívateľské profily slúžia na analýzu chovania návštevníkov a sú vyhodnotené v záujme vylepšenia Stránky a jej usporiadanie tak, aby zodpovedali potrebám užívateľov. K tomuto účelu je možné použiť cookies. Inštalačné súbory cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača. Upozorňujeme však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webových stránok. Pseudonymizované užívateľské profily nesmú byť bez výslovného súhlasu dotknutej osoby, ktoré musia byť vydané osobitne, spojené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonym. Zhromažďovanie a ukladanie údajov na účely analýzy webových stránok môžete zabrániť ich budúcemu účinku, ak si prehliadač nainštalujete doplnok na deaktiváciu služby Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk).

b) Spoločnosť Facebook Pixel spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com („Facebook“). Facebook Pixel je súčasťou kódu zabudovaného do našich webových stránok. Umožňuje zobraziť konverziu (ukazuje, aké zariadenia návštevníka stránok použil na vykonanie určitej akcie), vytvoriť okruh podobných zákazníkov, „Vyhliadnuteľné publikum“ (s cieľom zacielenia reklamy na používateľov s podobným záujmovým profilom ako ostatní zákazníci) a vytvárať podrobné ucelené štatistiky používania webových stránok. Ak navštívite našu stránku, Facebook Pixel sa pripojí priamo na servery Facebooku. Server Facebooku je následne informovaný o Vašom návšteve našej stránky a Facebook túto informáciu následne priradí k vášmu osobnému Facebooku profilu. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku, spolu s Vašimi právami a ďalšími možnosťami nájdete tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/. Funkciu môžete deaktivovať podľa postupu uvedeného nižšie: https://cs-cz.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. Za týmto účelom musíte mať zaregistrovaný účet na Facebooku.

c) Stránka môže obsahovať tlačidlo „To sa mi líbi“, za ktoré zodpovedá výlučne sociálna sieť Facebook a teda spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“). Ak kliknete na tlačidlo „Ak sa vám páči“ a nemáte účet na Facebooku alebo je momentálne nie je prihlásený, Facebook vás požiada o prihlásenie, aby ste mohli používať túto funkciu. Důsledkem je prenos vašich údajov na stránku Facebook. Ak už máte prihlásený účet na Facebooku počas návštevy na prihlásení na webovej stránke, spojenie so servermi Facebooku nastane automaticky (teda bez kliknutia na Facebook), takže prenos údajov na Facebook sa uskutoční okamžite pri návšteve webových stránok. Prevod vašich údajov a ich priradenie k vášmu účtu na Facebooku prebieha automaticky bez ďalšieho upozornenia, naša spoločnosť to nemôže ovplyvniť. Tomuto prenosu môžete zablokovať iba tak, že sa odhlásiť z vášho účtu na Facebooku. Spoločnosť InnoGames výslovne upozorňuje, že viac informácií o údajoch, ktoré Facebook zhromažďuje, ao právach, ktoré vzniknú v tejto súvislosti, môžete získať na webových stránkach Facebooku a v týchto ustanoveniach o ochrane osobných údajov. Ustanovení Facebooku o ochrane osobných údajov nájdete na stránke http://sk-cz.facebook.com/privacy/explanation.php

d) Súbory cookie:  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tohto webového sídla ukladáme niekedy na vašom zariadení (vo webovom prehliadači) malé textové súbory, tzv. cookie(s). Je to bežná prax väčšiny webových sídiel.

  • Čo sú súbory cookie: Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jeho prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve sídla alebo prehliadaní jeho jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
  • Ako používame súbory cookie: Táto stránka používa súbory cookie na meranie návštevnosti, pre lepšie cielenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu.
  • Ako odmietnuť používanie súborov cookie: Používanie súborov cookie je možné odmietnuť nastavením vášho webového prehliadača. Môže to však mať za následok obmedzenie funčnosti stránky (nebudú sa ukladať obľúbené položky, nastavenia, údaje formulárov, stav prihlásenia a pod.).

Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Postup na zmenu tohto nastavenia nájdete v pomocníkovi k danému prehliadaču po vyhľadaní „cookie“.

6. Aké bezpečnostné opatrenia používate na ochranu vašich osobných údajov?

V súlade so zákonmi Európskej únie o zabezpečenie údajov zabezpečujeme adekvátne postupy, aby sme zabránili neautorizovanému prístupu k osobným údajom a ich zneužitiu. Aby sme ochránili a zabezpečili osobné údaje, ktoré nám poskytujú, používame potrebné obchodné systémy a postupy. Využívame tiež bezpečnostné postupy a technické a fyzické obmedzenia prístupu k osobným údajom a ich použitiu na našich serveroch. Prístup k osobným údajom má iba autorizovaný personál, ktorý pracuje s údajmi. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali ste a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávajú iba za nevyhnutne nevyhnutné, tj. najmä pre ten účel, aby sme mohli plniť uzavretú zmluvu a zákonné povinnosti. Pre potreby archivácie zmlúv (a prípadných nárokov, ktoré môžu vyplynúť zo zmluvy a po jej ukončení) a s ohľadom na zákonné požiadavky uchovávajú údaje maximálne 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu. Pre účely plnenia zmluvy a zákonných povinností môžu byť potrebné osobné údaje spracované bez súhlasu subjektu údajov.

Údaje v databáze záujmov o zasielanie obchodných oznámení uchovávame až do odvolania súhlasu v súlade s platnou legislatívou, maximálne však po dobu 5 rokov. V každom obchodnom oznámení má záujemca o obchodnú komunikáciu právo ďalšie zasielanie obchodných oznámení odmietnuť, a to zdarma (kliknutím na príslušný odkaz). Ak ste v tejto databáze evidovaní a máte záujem vymazať túto databázu, pošlite e-mail na: presporskybal@presporskybal.sk. 

8. Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli?

Vždy máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchovávame. Prehľad týchto údajov si môžete vyžiadať aj prostredníctvom e-mailu na nižšie uvedenú adresu. Do žiadosti o e-mail prosím napíšte „Žiadosť o osobné údaje“, aby sme mohli spracovať vaše požiadavky čo najrýchlejšie. Môžete nás kontaktovať v prípade, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré evidujeme, sú nesprávne, ak si myslíte, že už nie sme oprávnení používať Vaše osobné údaje, alebo ak máte iné otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov alebo tejto Zásady. Môžete tiež odvolať akúkoľvek súhlas, ktorú ste nám poskytli, a to bezplatne buď e-mailom na adresu info@presporskybal.sk alebo písomným oznámením na adresu uvedenú nižšie, pričom pri odňatí súhlasu musíte špecifikovať, na akým účelom odvolávate súhlas na spracovanie. Máte tiež právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte; Tieto Vaše osobné údaje môžu alebo môžu byť zaslané tretím stranám. Sme povinní vyhovieť vašim žiadostiam v lehote jedného mesiaca od jej doručenia, ak nie je požadovaná dlhšia lehota. V takom prípade nesmie byť predĺženie prekročené 2 mesiace. Ak sa spracovanie osobných údajov zakladá na oprávnenom záujme správcu (vrátane priameho uvádzania na trh), môžete vzniesť námietky proti tomuto spracovaniu, ak sa toto spracovanie týka strateného účelu. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás kontaktujte e-mailom na adresu info@presporskybal.sk.

22.5.2018