Informácie pre návštevníkov

Každoročný sviatok elegancie a noblesy, Prešporský bál. 

Sa uskutoční 3. februára 2024 o 20.00 v priestoroch historickej budovy Slovenskej filharmónie, v Redute. Rovnako ako v minulosti, aj teraz ukončí fašiangovú sezónu na Slovensku. Prešporský bál každoročne prináša eleganciu, noblesu a vytvára tak jedinečnú scenériu pre ľudí, ktorí dokážu oceniť umenie, bontón a krásu v jej najrôznejších podobách.

Celkovú atmosféru noci tvoria, samozrejme, hostia. Predpísaný dress code bálu je White tie resp. Black tie. Stanovená spoločenská úroveň oblečenia je pre hostí povinná počas celej doby trvania plesu bez výnimky.

Prešporský bál má svoje tradície, ako sú úvodný tanec novicov, polnočné prekvapenie či vydávanie špeciálneho Polnočného magazínu. Organizátorom podujatia je občianske združenie Prešporský bál, agentúra FLOK, s.r.o. v spolupráci so Slovenskou filharmóniou.

Hostia sa tradične zabávajú na troch scénach. O zábavu sa postarajú domáci aj zahraniční hudobní interpreti.„Sme poctení každoročným vysokým záujmom návštevníkov, ktorí chcú s nami prežiť túto bálovú noc. Príprava Bálu nie je jednoduchá a vyžaduje si mesiace príprav. Už teraz sa tešíme na bál, ktorý bude len čerešničkou na torte úsilia celého nášho organizačného tímu. Čaro bálu umocní tento rok aj niekoľko prekvapení, ktoré prezradíme postupne,“ prezradil hlavný organizátor a producent Prešporského bálu Vlado Vondrák.

Bál je podujatím, ktoré každoročne vyberá a oceňuje výnimočné osobnosti a počiny ‒ idey ľudí. Cena Júliusa Satinského – Bratislavská čučoriedka. „Pre Čestnú radu je každoročne cťou vybrať a oceniť laureátov v kategórii Osobnosť a Idea – Počin,“ zhrnula ocenenie autorka ceny Katarína Rimóczyová, ako ďalej uvádza: „Rada pri výbere prihliada na celoživotné priekopnícke pôsobenie na ich profesionálnej dráhe v spojitosti s odhodlaním zdolávať bariéry tradičného vnímania ich umeleckého videnia. “ 

Prešporský bál je predovšetkým o stretnutí sa s priateľmi, tanečnej zábave a konverzácii. Patrí k nemu aj konzumácia alkoholu, ak je v rozumnej miere. Jej prekročenie môže uviesť ostatných hostí do nepríjemnej až trápnej situácie. Preto si organizátor vyhradzuje právo vykázať z historickej budovy hosťa, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok obťažuje hostí vo svojom okolí. Keďže program prebieha najmä večer do skorých ranných hodín a je spojený s konzumáciou alkoholu, neodporúča sa navštevovať podujatie s maloletými osobami. 

Hostia sa môžu pohybovať vo všetkých priestoroch historickej budovy Slovenskej filharmónie, ktoré sú pre nich určené. Je v záujme hostí, aby sa nevystavovali riziku ohrozenia svojho zdravia alebo zdravia iných hostí, a preto nevstupovali do priestorov vyhradených pre účinkujúcich, do zákulisia a zázemia cateringu.

Je zakázané vstupovať na javisko, alebo nevhodným správaním narúšať vystúpenia účinkujúcich umelcov. Osoby poverené organizátorom bálu sú oprávnené hostí nerešpektujúcich tieto obmedzenia upozorniť a pri nerešpektovaní upozornenia aj vykázať z historickej budovy Slovenskej filharmónie.